Associacions locals

Casa Nostra de Suïssa (CNS) fa ser fundada en 1963 per un grup de catalans emigrats a la Confederació Helvètica en aquells anys. Inicialment era una associació de gent de parla catalana a Suïssa i Alemanya. A Suïsse se'n crea delegacions a Zuric, Baden-Wettingen, Winterthur, Basilea, Schaffhausen, Berna, Fribourg, Lausana, Vevey i Ginebra. A Alemanya a Darmstadt, Stuttgart i Frankfurt.

En 1970 les delegacions esdevenen casals propis. CNS actua com a federació de les associacions catalanes.

Actualment en formen part les associacions de Baden-Wettingen, Basilea, Berna, Ginebra, Lausana i Zuric. Només Basilea, Lausana i Zuric tenen seu.