Qui som ?

Casa Nostra de Suïssa

1000 Lausanne

info[@]casanostradesuissa.ch

 

 

Presentació de Casa Nostra de Suïssa per Marià Suana

Casa Nostra de Suïssa és una entitat que agrupa federalment els casals catalans a Suïssa. El nom de Casa Nostra implica una certa confusió, doncs, a més de ser un nom genèric, també es nomenen així cinc dels Casals Catalans pertinents a la nostra federació. Alguns d’ells tenen la seva pàgina Web pròpia amb la mateixa denominació de Casa Nostra, però amb el seu distintiu topònim.

No obstant, la identitat de Casa Nostra de Suïssa està ben diferenciada com a federació i nucli de coordinació de les associacions membres federades (casals).
El fet que s’hagi format una federació de 7 casals en un país tan reduït com és Suïssa resulta certament anòmal, potser únic en el conjunt de la Catalunya Exterior. Aquesta disseminació dels catalans es deguda majorment a la manca a Suïssa de grans ciutats aglutinants de població, però especialment, a la pròpia estructura política de la confederació suïssa.

Amb 26 cantons-estat que gaudeixen d’extraordinària autonomia i les quatre llengües oficials, la diferenciació cantonal està considerablement reforçada.
Conseqüentment com s’explica en el “Resum històric " d’aquesta mateixa pagina Web, Casa Nostra de Suïssa va néixer de petits grups de catalans disseminats arreu dels cantons suïssos.

Va costar un bon esforç aplegar-los sota una associació comú, però finalment la pertinència de cada un dels casals a la “federació” Casa Nostra de Suïssa va esdevenir una realitat, que avui feliçment perdura.

Els estatuts de Casa Nostra de Suïssa, modificats l’any 2004, estableixen el caràcter descentralitzat de la Federació. L’òrgan de govern està format per la Junta Directiva elegida en l´Assemblea General de Delegats, nomenats per cada Casal. La Junta Directiva esculleix del seu si, el president i nomena els altres càrrecs d’administració i d’activitats. Els Estatuts de Casa Nostra de Suïssa la defineixen com una entitat apolítica que aplega els catalano parlants i amics de Catalunya i que pretén difondre al país que ens ha acollit la nostra cultura i manera de ser .

Als lectors d’aquesta pàgina web volem informar-los regularment del desenvolupament i de les activitats de la federació i dels seus casals a Suïssa.
Els links amb les pagines Web dels casals permeten accedir a la informació particular de cada un d’ells.

Menció especial mereix el nostre òrgan oficial informatiu: El Butlletí Plançó que està a disposició dels interessats que el demanin.

 

Baden, gener 2007

President de CNS

Marià Suana